Obchodní podmínky

Pavla Svobodová zář 30 2023 Právní dokumentace

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou závazné pro všechny uživatele webových stránek Lenamasáže. Popisují práva a povinnosti provozovatele webu i uživatelů. Každý uživatel je povinen tyto podmínky důkladně přečíst a řídit se jimi. Vstupem na webovou stránku a využitím jakéhokoli jejího obsahu uživatel potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, rozumí jim a zavazuje se je bezvýhradně dodržovat. V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se uživatel může obrátit na provozovatele webu na e-mailovou adresu [email protected].

Poskytování informací

Internetové stránky Lenamasáže poskytují informace o masážních salónech a různých typech masáží v České republice. Provozovatel webu pečlivě vybírá informace, které zveřejňuje, aby byly co nejaktuálnější a nejpřesnější. Nicméně provozovatel webu nenese odpovědnost za případné nepřesnosti nebo chyby v poskytovaných informacích. V případě zjištění chyby jsme vděční za její nahlášení na naší kontaktní e-mailovou adresu.

Práva a povinnosti uživatelů

Uživatelé webové stránky se zavazují k používání webu a jeho obsahu v souladu s platnými právními předpisy České republiky a těmito obchodními podmínkami. Je striktně zakázáno jakékoli použití obsahu pro nezákonné účely nebo v rozporu s dobrými mravy. Uživatelé mají povinnost zacházet s poskytnutými informacemi zodpovědně a s respektem k právním normám ochrany autorského práva a ochrany osobních údajů.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel webu Lenamasáže se zavazuje k ochraně osobních údajů svých uživatelů. Všechny osobní údaje jsou zpracovány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Uživatel má možnost kdykoliv požádat o přístup k svým osobním údajům, jejich opravu nebo smazání. Jakékoli takové požadavky budou zpracovány s náležitou péčí a v co nejkratším možném termínu.

Změny obchodních podmínek

Provozovatel webu Lenamasáže si vyhrazuje právo kdykoliv tyto obchodní podmínky změnit nebo doplnit. Je povinností uživatele pravidelně kontrolovat platnost a obsah obchodních podmínek, aby byl vždy informován o aktuálních podmínkách využívání webu. Poslední aktualizace obchodních podmínek je vždy zaznamenána na konci dokumentu.

Kontaktní informace provozovatele:
Masarykovo náměstí 1
701 01 Ostrava
Česká republika
Email: [email protected]