Ochrana osobních údajů

Pavla Svobodová zář 30 2023 Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vážení návštěvníci, v rámci služeb webové stránky Lenamasáže chápeme ochranu vašich osobních údajů jako nezbytnou součást poskytování kvalitních služeb. V tomto dokumentu se dozvíte, jakým způsobem shromažďujeme, uchováváme a chráníme vaše osobní údaje. Náš přístup k ochraně osobních údajů je v souladu s nařízením Evropské unie (EU) o ochraně osobních údajů (GDPR). Pojďme si společně projít klíčové informace, které se týkají zpracování a ochrany vašich osobních údajů. Věnujte prosím náležitou pozornost tomu, jaké údaje shromažďujeme, jaké máte možnosti ohledně správy a kontroly svých údajů, jaké jsou vaše práva a kdo je zodpovědný za jejich ochranu. Rozumíme důležitosti soukromí a důvěrnosti vašich informací a zavazujeme se k přísnému dodržování regulací a zavedení vhodných bezpečnostních opatření.

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme primárně za účelem poskytování a zlepšování našich služeb. Jakékoliv osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím naší webové stránky nebo při komunikaci s námi, jsou shromažďovány legálně a eticky s vaším souhlasem a v souladu s platnými zákony. Informace mohou zahrnovat vaše jméno, kontaktní údaje, preferované služby, historii vašich návštěv, způsoby platby a další údaje, které se mohou vztahovat na vaši interakci s námi. Zavazujeme se, že tyto údaje budeme používat výhradně pro účely, pro které byly poskytnuty, a to v souladu s touto politikou ochrany osobních údajů a platným právním řádem.

Uchovávání a zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou pro nás cenné a z toho důvodu přistupujeme k jejich uchovávání s maximální seriózností a pečlivostí. Používáme moderní a pokročilé technologie a postupy k zajištění bezpečnosti a ochrany shromážděných dat. Tyto postupy zahrnují fyzická, elektronická a procedurální opatření navržená tak, aby chránila vaše údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo jakýmkoli jiným porušením integrity informací. Zavazujeme se k uchování vašich údajů pouze po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelu, pro který byly shromážděné, a následně je bezpečně a dle zákona zlikvidovat.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte řadu práv, která můžete využít k zajištění kontroly nad vašimi osobními údaji. Máte právo na přístup k vašim údajům, právo na opravu jakýchkoliv nesprávností, právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, a také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Jsme připraveni vám poskytnout veškerou potřebnou asistenci při uplatňování těchto práv a odpovědět na jakékoliv dotazy ohledně ochrany vašich osobních údajů.

Kontakt:

  • Jméno: Pavla Svobodová
  • Adresa: Masarykovo náměstí 1, 701 01 Ostrava, Česká republika
  • Email: [email protected]